Posts

Showing posts from January, 2014

Ola No ka Olelo Hawaii?

When I challenged my students to write an essay convincing me that the Hawaiian language is in fact a living language, they said they would if I wrote one in Hawaiian. So here it is.

Note: I've chosen to leave out most diacritical marks, except where their absence causes marked confusion, to avoid inconsistency, as recommended by the University of Hawaii Hawaiian Language Style Guide. Basically, if you can't include them all, don't include any of them.

I ka hoomaka ia na halawai makua o Punana Leo, olelo pu makou na makua a me na keiki a me na kumu i ka nuukia o ke kula: E ola i ka Olelo Hawaii. O kela ka pahu hopu o na kula Olelo Hawaii a pau: a hooulu na olelo, a hooikaika na mea Hawaii. Aka, hiki makou e hooulu keia olelo? Hiki oia ke hoi i ka ola? Ai ole, ua hala ka olelo Hawaii i ka wa kahiko?

E pana ana keia mau ninau me he mau ninau eiae. He kumu wau: oia ka'u ano. Ka'u mau ninau: he aha he olelo ke ola nei? Hiki he olelo make ke ho'i mai i ka ola? I na …